Campanula trachelium, nässelklocka

Nässelklocka, Campanula trachelium, en av de växter som finns kvar på Linnés Hammarby sedan Linnés tid på 1700-talet.
Foto: Stephen Manktelow

Nässelklocka är vanlig i parken (Linnés gamla trädgård) och förekommer även i en vitblommig form. Rutger Sernander antog att parkens lundvegetation var en relikt av den forna strandlövskog som hörde till Långhundrafjärden, och att nässelklocka var en rest av den vegetationen. Numera anser man att parkens lundartade vegetation är produkten av en igenväxt trädgård, och att det fanns mycket lite träd i Hammarby på 1700-talet. Förekomsten av två färgvarianter inom arten talar för att nässelklocka har sitt ursprung som odlad växt i Hammarby. 

Campanula trachelium, nässelklocka, Linnés Hammarby, Uppsala universitet.
Foto: Jesper Kårehed
Senast uppdaterad: 2023-08-02