Caragana frutex, lyckobladsbuske

Caragana frutex, lyckobladsbuske Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Jesper Kårehed
Foto: Jesper Kårehed

Lyckobladsbuske är en av arterna som Linné själv noterade som ingående i växtbeståndet i Hammarby enligt de listor som Otto Gertz publicerade 1927. Han tycks ha fått den från naturalhistorikern Erik Laxman som samlade den i Sibirien. Vi känner till detta tack vare ett brev från lärjungen Johan Peter Falck från Sankt Petersburg förtvivlat bad Linné att skicka frö av Laxmans växter.

Tullberg angav i sin skrift om Hammarby 1918 att Linné själv planterat den häck som kantar den södra sidan av gårdsplanen. År 1886 planterades häckspirea alldeles intill lyckobladshäcken som inramning till den nyanlagda Upplandsträdgården. Häckspirean växte in i lyckobladsbusken och konkurrerade nästan helt ut den.

Caragana frutex, lyckobladsbuske Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow

Hammarbys intendent Kristofer de
Korostenski odlade upp telningar av den kvarvarande lyckobladsbusken, rensade ut häckspireans rötter genom att lyfta den underliggande stenmuren och rekonstruerade Linnés lyckobladshäck till Linnéjubileet 2007.

En uppgift finns att lyckobladsbuske ska växa vid en gammal prästgård i trakten av Norrköping. Troligen har växten spridit sig runt i Sverige från Linnés odlingar i Uppsala redan på 1700-talet genom gåvor till hans vänner och kollegor.