Ribes uva-crispa, krusbär

Ribes uva-crispa, krusbär Linnés Hammarby Uppsala universitet. Kvist med bär.
Foto: Jesper Kårehed

Det finns rikligt med förvildade krusbär inom museiområdet. Flera buskar växer i Linnés gamla fruktträdgård och även på andra sidan landsvägen i den gamla kalvhagen. Dessa kan vara frösådder från Linnés krusbärsbuskar. Enligt uppgift från Svengunnar Ryman är det dock så gott som omöjligt att härleda krusbärssorter från frösådda buskar. Möjligen kan någon av dem växa på en rot som härstammar från 1700-talet, och det vore därför intressant att sortbestämma alla krusbär i Hammarby, även buskar vid omgivande gårdar och gamla torp, för att få fram vilka sorter Linné kan ha odlat i sin trädgård.