Lilium martagon, krollilja

Lilium martagon, krollilja Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Krollilja. Foto: Stephen Manktelow.

Trots att krollilja var vanlig som prydnadsväxt vid större gårdar under 1700-talet, fanns den inte i Hammarby innan Linné köpte gården. Arten finns nämligen med i Linnés förteckning över växter som planterades in i rabatterna framför huset 1765. Han planterade in både den röda och den vita formen, och idag finns båda förvildade i parken. Krollilja noterades som kvarstående linnean i Hammarby av Daniel Müller 1858 och Thore Magnus Fries 1903.

Under 1900-talet har krolliljan växt ymnigt i parken och spridit sin bedövande doft kring midsommar. Under de senaste tio åren har artbeståndet minskat kraftigt i parken. Alexandra Holmgren, som gjorde den första ekologiska studien av de linneanska växterna i parken, har visat att de troliga orsakerna till krolliljans minskning
är skogsbingel som kväver de unga skotten.

Lilium martagon, krollilja Linnés Hammarby Uppsala universitet.
Vitblommig form av krollilja.
Foto: Stephen Manktelow.