Asarum europaeum, hasselört

Asarum europaeum, hasselört, Linnés Hammarby, Uppsala universitet.
Foto: Stephen Manktelow

Hasselört odlades tidigt av Linné i Uppsala botaniska trädgård och den kan ha införts av honom till Hammarby som nyttoväxt eller som undervisningsmaterial. En möjlighet finns att arten kom till Hammarby genom de frön som Linné fick av Katarina II och sådde i Hortus Sibiricus. Hasselört var en medicinalväxt och roten användes som kräkmedel vid vissa sjukdomar. Arten växer vild i ett område från östra Europa till Sibirien.

Asarum europaeum, hasselört, Linnés Hammarby, Uppsala universitet.
Foto: Jesper Kårehed

Hasselört dokumenterades första gången i Hammarby av Thore Magnus Fries 1903. Arten ingick i Rutger Sernanders och Erik Lindells inventering av linneanska reliktarter 1941. Utbredningen har inte förändrats nämnvärt sedan den karteringen. Hasselört finns förvildad även nordost om museiområdet i skogskanten invid humlegården.

Hasselörtens oxblodsröda blommor böjer sig ner mot marken och göms av de njurformade bladen. Fröna sprids av myror.