Sempervivum globiferum, hammarbytaklök

Sempervivum globiferum, hammarbytaklök Linnés Hammarby Uppsala universitet
Foto: Jesper Kårehed.

Hammarbytaklök är otvetydigt en linneansk relikt i Hammarby, trots att den inte finns dokumenterad som odlad av Linné i Uppsala botaniska trädgård enligt förteckningen Hortus Upsaliensis av Otto Juel. Det svenska namnet skvallrar om var denna taklök har sitt ursprung i Sverige, och arten noterades redan av Thore Magnus Fries 1842 som en linneansk relikt på Hammarby.

Troligen kom den till Hammarby med den stora mängd ryska växter som Katarina II sände till Linné 1773 och som han planterade i Hortus sibiricus. Hammarbytaklök trivs bäst på hammarens stora stenblock som angränsar till Hortus Sibiricus. Vanlig taklök var planterades ofta på taken i Småland på Linnes tid. Kanske odlade Linné hammarbytaklök på taken i Hammarby.

Spridningen av hammarbytaklök.