Sernander ville rädda ”Corydalis rutacea”

Hybriden”C. rutacea” fördes 1920 till den nuvarande botaniska trädgården i Uppsala. Ett herbarieark "Nannfeldt 1943" från Evolutionsmuseets fytotek UPS förtäljer: "Uppsala Botaniska trädgård. Inplanterad 1920 av O. Juel från Linnés Hammarby. Förökande sig genom frön i Uppsala Botaniska Trädgård." Inplanteringen från 1920 har idag korsat sig med andra nunneörtsarter i Botaniska trädgården.

Under 1930-talet fanns det väldigt få exemplar kvar av nunneörtshybriden i Linnés Hammarby. Sernander beskrev 1934 utförligt hur sällsynt "arten" blivit, och han hemlighöll de få platser där den växte "av fruktan att en samlare ska upptäcka den". Inom museiområdet finns idag endast exemplar som förorenats genetiskt genom inkorsning med stor nunneört, och rena individ förekommer i få perifera områden.