Dianthus barbatus, borstnejlika

Dianthus barbatus, borstnejlika Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Jesper Kårehed.
Foto: Jesper Kårehed

Borstnejlika har funnits länge i Linnés Hammarby. Tycho Tullberg mindes borstnejlika som förvildad i Kåltäppan i sin ungdom i mitten av 1800-talet. Kristofer de Korostenski har berättat att borstnejlika fortfarande förekom förvildad i den gamla kåltäppan kring 1970. Otto Gertz föreslog att arten kunde vara förvildad från Linnés egna rabatter, medan Rutger Sernander trodde att den var införd under 1800-talet av Ridderbjelke. Det är dokumenterat att Linné odlade borstnejlika i Uppsala botaniska trädgård, och det är därför troligt att han även odlade den som prydnadsväxt i Hammarby. Borstnejlika finns idag förvildad i gräsmattan norr om huvudbyggnaden i flera färgvarianter.