Euonymus europaeus, benved

Euonymus europaeus, benved, Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Jesper Kårehed.
Foto: Jesper Kårehed

Öster om huvudbyggnaden, vid gången ner i parken, växer ett exemplar av benved. Det är ett stubbskott, och stubbens diameter visar att detta är en mycket gammal individ. Tycho Tullberg nämnde att det skulle finnas en benved på denna plats som var ett ursprungligt element från Linnés trädgård. Enligt Rutger Sernander lät Tullberg plantera ett inköpt exemplar av benved bredvid denna Linnés benved. Linnés ursprungliga buskar uppgavs av Sernander tillhöra varieteten var. angustifolia, medan Tullbergs inplanterade buskar tillhörde varieteten Euonymus europaeus var. genuina.

Tullberg planterade in den senare varieteten också i Upplandsträdgården. De benvedsbuskar som finns i Hammarby idag är ännu inte bestämda till varietet, så man vet inte om Linnés ursprungliga benved finns kvar.