Hästkastanj, Aesculus hippocastanum

Frukt av hästkastanj, Aesculus hippocastanum. Foto: Stephen Manktelow.

Det taggiga skalet på frukt av hästkastanj, Aesculus hippocastanum. Foto: Stephen Manktelow.
Foton: Stephen Manktelow

Under 1800-talet fanns två hästkastanjer vid varsin sida om huvudingången på boningshuset på Hammarby. Enligt traditionen var de planterade av Linné, kanske 1764 när huset stod färdigt. Det östra trädet föll redan innan 1823, och det västra togs av en storm 1907 några månader efter 200-årsjubileet av Linnés födelse.

Ett frö från det västra trädet hade insamlats av en besökare och planterats på en gård i Närke. År 1962 återplanterades ett fyraårigt litet kastanjeträd uppdrivet ur ett frö från det närkiska trädet på den västra, nedre delen av Hammarbys gårdsplan.

Ett frö från det trädet såddes i sin tur i Upplandsträdgården, och det trädet är alltså "barnbarnsbarn" till Linnés egen hästkastanj. Kanske är alla hästkastanjer i och kring Hammarby ättlingar till Linnés träd. I den västra delen av museiområdet står några kastanjer som planterades där av Mauritz Ridderbjelke på 1840-talet. Vid Gränby Linnéminne, där dottern Sara Stina von Linné bodde, finns också en hästkastanj som troligen härstammar från Linnés hästkastanj i Hammarby.

Äldre vykort med ett svartvitt fotografi över gårdsplanen på Hammarby. I förgrunden Upplandsträdgården. Framför huvudbyggnaden står ett stort träd med ett handritat kryss mitt på. Upptill på vykortet har någon skrivit följande för hand: ”Denna Linnés kastanj blåste ner under den svåra stormen för ett par dar sedan”.
Vykort ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar     
Senast uppdaterad: 2021-01-28