Peloria – Linnés monster

En blomställning av Peloria, en muterad gulsporre, Linaria vulgaris.
Foto Magnus Lidén, Uppsala universitet.

1744 berättade Linné om en blomma som någon aldrig hade hört talas om tidigare. Blomman hade många likheter med en gulsporre (Linaria vulgaris) men istället för osymmetriska blommor med en sporre har den symmetriska, rörformiga blommor med fem sporrar. Linné var nyfiken på blomman och bad en av sina studenter hämta en som han sedan planterade i Akademiträdgården (Linnéträdgården). Tyvärr vissnade blomman fort men Linné hade hunnit upptäcka något intressant. Blomman var inte bara lik gulsporren utan var till och med släkt med den. Han kom fram till att blomman var en blandning av gulsporre och någon annan blomma, vilken visste han inte.

Hans upptäckt visade att nya arter kunde uppkomma i naturen. Det var en fantastisk upptäckt! Han valde att kalla den nya blomman för Peloria, som är grekiska och betyder vidunder eller monster.

Idag vet man att Peloria inte är en egen art utan en gulsporre med en mutation i en specifik gen. Blomman fascinerade Linné så pass mycket att han lät plantera Peloria utanför sitt sommarhus i Hammarby. Du kan ibland se den i mullbänken vid ingången till huvudbyggnaden på Linnés Hammarby.

Senast uppdaterad: 2021-09-13