Gulsporre eller inte?

När Carl von Linné upptäckte pelorian snuddade han vid tanken att nya arter kan uppkomma i naturen, att inte alla arter har skapats av gud vid ett tillfälle. Han trodde att peloria var en ny art som hade uppkommit ur gulsporre, Linaria vulgaris.

Linné och Peloria - Linnés monster

'Linnés äpple'

På Linnés Hammarby odlar vi ett 30-tal fruktsorter, främst från Mälardalen. Ett undantag är sorten 'Linnés äpple'. Den fanns registrerad på Alnarp och Balsgårds försöksstation under detta namn och skall ursprungligen ha kommit från Stenbrohult. 

Så känner du igen Linnés äpple.