Växter på Linnés Hammarby

En planta av guldlök, Allium moly, översållad av gula blommor i en rabatt framför en stenmur. Den är omgiven av andra växter, bland annat en gulblommande iris. Några skyltar av skiffer, med växternas vetenskapliga namn enligt Linnés system, är nedstuckna i jorden. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Växterna på Linnés Hammarby har alla anknytning till Carl von Linné eller 1700-tal.

Utanför huvudbyggnaden har vi rekonstruerat Linnés "mullbänkar" efter hans växtlistor.

I Upplandsträdgården odlar vi växter som odlades i trädgårdar i Uppland på 1700-talet.

Ett fyrtiotal växter finns dessutom kvar ända sedan Linnés tid på 1700-talet och utgör ett värdefullt biologiskt arv.

Senast uppdaterad: 2021-01-22