Anna Björkland om utställningen Skapade samlingar

I alla tider har människor samlat. Du har säkert en liten samling av något hemma. Samlingar ger oss tillfredställelse och ordning i tillvaron. De bevarar våra minnen. Samlingar har även ett estetiskt värde.

Under 1700-talet blev samlandet en viktig vetenskaplig metod som Carl von Linné använde för systematisering av växtriket, djurriket och mineralriket. För varje art skulle ett typexemplar bevaras, gärna tillsammans med sina närmaste släktingar. Till Uppsala kom märkvärdiga och fantastiska växter och djur från alla jordens kontinenter. Naturaliesamlingar av herbarier, insekter, fågelskinn, uppstoppade djur och reptiler i sprit var värdefulla för vetenskapen och även till nöje för de välbeställda.

Naturaliesamlingar och Linnés historia har inspirerat till den här utställningen på Linnés Hammarby. Jag använder keramik, blandad media och olika typer av måleri. Med dessa metoder har jag skapat mina egna osystematiska samlingar som undersöker färg och form.

Jag har kommit i kontakt med Linné genom att de senaste åren arbeta för Kungliga Vetenskaps-societeten i Uppsala, Sveriges äldsta vetenskapliga akademi. Akademin var en tidig sponsor av Linnés forskningsresor och hade även ansvar för stora naturaliesamlingar.

Senast uppdaterad: 2022-04-12