Hammarbydagen

Besök Linnés Hammarby när det är som vackrast i parken, när örter och nytt gräs spirar i ängs- och hagmarkerna. Följ med på visningar i kulturreservat och park. Träffa djuren i hagarna. Fika gott hos Café Sara Lisa.

Följ med bonden, agrarhistorikern och botanisten på visningar.

Program 2023

11-13 Sådd av historiska grönsaker i Linnés kålgård

11.30 Kort visning på gårdsplanen

12.00 Vandring med bonden i 1700-talets odlingslandskap

12.30 Kort visning på gårdsplanen (engelska)

13.00 Vandring med agrarhistorikern längs kulturstigen

13.30 Kort visning på gårdsplanen

14.00 Visning i trädgård och park, bland Linnés växter

14.30 Kort visning på gårdsplanen

15.30 Kort visning på gårdsplanen

16.30 Kort visning på gårdsplanen (engelska)

Entréavgift 120 kr. Fri entré för barn under 18 år samt för anställda och studenter vid Uppsala universitet. Även fri entré för 1700-talsklädda.

 

Utställningar Linnés Hammarby

Senast uppdaterad: 2023-09-15