Västra flygeln

Västra flygelns östra fasad och södra kortsida. Flygeln är ett avlångt timrat hus klätt med liggande träpanel, byggt på murad stengrund. Fasaden är faluröd och entrédörr och fönsterkarmar är vita. Taket är lagt med enkupigt tegel. Huset består av tre sektioner. Mittensektionen är i två plan med pyramidformat tak, och har ytterdörr och två fönster på bottenvåningen, och ett fönster på övervåningen. Husets höger- och vänstersektioner är i ett plan med sadeltak. Två fönster vardera på fasaden, samt ett litet vindsfönster på södra kortsidans gavel.

Västra flygeln var familjen Linnés första bostad på Hammarby, i väntan på att huvudbyggnaden skulle bli klar. Därefter blev den troligen arrendatorsbostad.

Idag finns där en utställning om Linné och Linnés Hammarby.

Tillbaka till kartan

Östra flygeln

Senast uppdaterad: 2021-01-22