Upplandsträdgården

Upplandsträdgården på försommaren, med blommande pioner i rabatten och blommande buskar i bakgrunden.

Upplandsträdgården, Hortus Uplandicus, är en liten barockanläggning som skapades på 1880-talet för att visa vilka prydnadsväxter som odlades i uppländska trädgårdar på 1700-talet. Namnet Hortus Uplandicus är hämtat från en serie manuskript som Linné skrev som student 1730–31. Där listas växter han sett odlade i uppländska trädgårdar, bland annat i botaniska trädgården och Uppsala slottsträdgård.

Den del av Upplandsträdgården som ligger närmast gårdsplanen kan ha varit instängslad för odlingar även på Linnés tid, men vad som odlades där är inte känt. När staten köpte Hammarby 1879 var området gårdsbacke.

Tillbaka till kartan

Klonarkiv

Senast uppdaterad: 2021-01-22