Sibiriskt äppelträd

The courtyard on a sunny early summer day. In the centre, a graveled path is leading up to the manor. On either side of the path, a Siberian crab apple, Malus baccata, is growing in a patch of lawn. They are both covered in white bloom. The tree to the right is tall and knotty, and is leaning to the left. The tree to the left is smaller and younger. In the background to the right is the Eastern wing. In the foreground, on either side of the path, is a hedge of Russian pea shrub, Caragana frutex.

På Hammarbys gårdsplan växer sedan 1760-talet ett sibiriskt äppelträd Malus baccata. När det åldriga trädet blommar i slutet av maj är det en praktfull syn, översållat av stora vita blommor. Trädet har mycket små frukter och förordades av Linné och hans son främst som häckväxt och ympstam.

Troligen fick Linné frö av det sibiriska äppelträdet från den finske naturhistorikern Erik Laxman, verksam som pastor i Sibirien kring 1765. Ursprungligen stod två jämngamla träd på gårdsplanen, men det ena föll 1850 och har ersatts med en ymp från det kvarvarande trädet. Linné tycks ha varit förtjust i det sibiriska äppelträdet och använde det också till häckar i sin trädgård. Rester av dessa fanns kvar ännu på 1830-talet.

Tillbaka till kartan

Lyckobladsbuskar

Senast uppdaterad: 2023-08-14