Sibiriskt äppelträd

På Hammarbys gårdsplan växer sedan 1760-talet ett sibiriskt äppelträd Malus baccata.

På Hammarbys gårdsplan växer sedan 1760-talet ett sibiriskt äppelträd Malus baccata. När det åldriga trädet blommar i slutet av maj är det en praktfull syn, översållat av stora vita blommor. Trädet har mycket små frukter och förordades av Linné och hans son främst som häckväxt och ympstam.

Troligen fick Linné frö av det sibiriska äppelträdet från den finske naturhistorikern Erik Laxman, verksam som pastor i Sibiren kring 1765. Ursprungligen stod två jämngamla träd på gårdsplanen, men det ena föll 1850 och har ersatts med en ymp från det kvarvarande trädet. Linné tycks ha varit förtjust i det sibiriska äppelträdet och använde det också till häckar i sin trädgård. Rester av dessa fanns kvar ännu på 1830-talet.

Tillbaka till kartan

Lyckobladsbuskar