Sibiriska trädgården

Den sibiriska trädgården — Hortus Sibiricus anlade Linné för att kunna ta vara på en stor sändning sibiriska frön.

På den steniga sluttningen upp mot naturaliemuseet är en öppen plats röjd. Det är resterna av Linnés sibiriska trädgård — Hortus Sibiricus. Den lät han anlägga för att kunna ta vara på en stor sändning sibiriska frön som han fick 1773 genom den ryska kejsarinnan Katarina II:s försorg.

Linné strävade efter att införa nya nytto- och prydnadsväxter som kunde vara härdiga i det svenska klimatet. Därför var han speciellt intresserad av växter från Nordamerika och Sibirien. Motsvarande "Sibirien" fanns också i den botaniska trädgården inne i Uppsala. Att odla på två ställen var praktiskt för den åldrande Linné som då alltid hade nära till sina växter. Vilka arter som ingick i Hortus Sibiricus är inte känt, men troligen fanns där hammarbytaklök Jovibarba globifera och trollsmultron Potentilla rupestris, arter som än idag växer kvar i området.

Tillbaka till kartan

Linnés runsten