Parken

Här är parken fotograferad en solig vårdag, med ljusstrålar som sipprar ner genom den skira grönskan. Genom parken ringlar sig en grusgång.

Bakom huvudbyggnaden finns en lummig park där stigar leder fram genom trädsalarna bland moränblock och stora bestånd av krolliljor och skogsbingel (Mercurialis perennis, den växt som fanns på den gamla hundralappen!).

På kartor från 1600- och 1700-talet är detta område markerat som trädgård. Ursprungligen fungerade den bara som fruktträdgård, men när Linné kom till Hammarby lät han också plantera in svenska och utländska växter som han var intresserad av för sin forskning och undervisning.

Efter Linnés död växte trädgården igen och fick en allt mer lundartad karaktär med ädla lövträd som alm, lönn och ask. Sommartid silas solljuset genom det täta lövverket och bara skuggälskande växter klarar att överleva i dunklet. Bland dem finns flera arter som planterats av Linné: krollilja Lilium martagon, spansk körvel Myrrhis odorata, hässleklocka Campanula latifolia och sockblomma Epimedium alpinum.

Tillbaka till kartan

Upplandsträdgården

Senast uppdaterad: 2021-01-22