Östra flygeln

Östra flygelns västra fasad. Det är ett avlångt falurött envåningshus. Det har två vita dörrar och tre mindre fönster med vita karmar. På taket finns två vita skorstenar. Det är en solig vinterdag och mark, tak och skorstenar är täckta av ett tjockt snötäcke, och trädens grenar är bara.

Den torvtäckta östra flygeln var på Linnés tid brygghus och bagarstuga. Linné beskriver 1753 hur hustaken i Uppsala är täckta av grönskande torv. Dessa tak hade sin speciella flora av växter som tål att växa på torra, magra växtplatser: taklosta Bromus tectorum, kärleksört Sedum telephium, gul fetknopp Sedum acre, klofibbla Crepis tectorum och takmossa Tortula ruralis. Linné gav flera av dem namnet tectorum av latinets tectum som betyder tak.

I sin barndoms Småland hade Linné sett hur allmogen planterade taklök Sempervivum tectorum på torvtaken för att skydda stugorna från vådeld. Runt omkring på Hammarby finns en speciell taklök, hammarbytaklök Jovibarba globifera, som har spridit sig från Linnés odlingar. Kanske planterade han den också på de enklare husens torvtak.

Tillbaka till kartan

Linnés rabatter

Senast uppdaterad: 2021-01-22