Lyckobladsbuskar

Några meter av häcken av lyckobladsbuske, Caragana frutex. Den är klippt till cirka en meters höjd. Bladverket är ljusgrönt, och den blommar med små gula blommor.

Häcken som avgränsar Hammarbys gårdsplan i söder är planterad av lyckobladsbuske Caragana frutex, liksom på Linnés tid. Buskarna är ättlingar till de exemplar som Linné sådde från frö på 1760-talet. Bakom Hammarbys östra flygelbyggnad står en släkting till lyckobladsbuske, sibirisk ärtbuske Caragana arborescens. Även denna buske är en rest av Linnés odlingar på Hammarby.

Linné bekymrade sig över att det i Sverige gick åt så mycket unga granar till att göra gärdesgårdar och att det var så kostsamt. Därför var han angelägen att hitta växter som kunde användas till häckar – levande gärdesgårdar. De två Caragana-arterna tillhör de växter han förordade som häckväxter.

Tillbaka till kartan

Sibiriska trädgården

Senast uppdaterad: 2021-01-22