Lyckobladsbuskar

Häcken som avgränsar Hammarbys gårdsplan i söder är planterad av lyckobladsbuske Caragana frutex.

Häcken som avgränsar Hammarbys gårdsplan i söder är planterad av lyckobladsbuske Caragana frutex, liksom på Linnés tid. Buskarna är ättlingar till de exemplar som Linné sådde från frö på 1760-talet. Bakom Hammarbys östra flygelbyggnad står en släkting till lyckobladsbuske, sibirisk ärtbuske Caragana arborescens. Även denna buske är en rest av Linnés odlingar på Hammarby.

Linné bekymrade sig över att det i Sverige gick åt så mycket unga granar till att göra gärdesgårdar och att det var så kostsamt. Därför var han angelägen att hitta växter som kunde användas till häckar — levande gärdesgårdar. De två Caragana-arterna tillhör de växter han förordade som häckväxter.

Tillbaka till kartan

Sibiriska trädgården