Linnés runsten

I ett stort stenblock på Hammarby finns en text inhuggen i runskrift.

I det stora stenblocket finns en text inhuggen i runskrift:

Riddar
Karl Linné
köpte
Hammarby-Säfja
1758

Det var 1758 som Linné köpte de två egendomarna Hammarby och Sävja. I likhet med andra lärda personer på 1700-talet lät han hugga in en runinskrift som minne av händelsen. Han visade ett stort intresse för runskrift och har noterat många runstenar under sina landskapsresor.

Tillbaka till kartan

Linnés naturaliemuseum