Linnés runsten

Runstenen är ett stort stenblock i granit omgivet av mindre stenblock, träd och låg vegetation. Den övre högra fjärdedelen av stenen, där är runskriften är inhuggen, är rengjord från mossa och lavar. Runorna är färglagda i rött.

I det stora stenblocket finns en text inhuggen i runskrift:

Riddar
Karl Linné
köpte
Hammarby-Säfja
1758

Det var 1758 som Linné köpte de två egendomarna Hammarby och Sävja. I likhet med andra lärda personer på 1700-talet lät han hugga in en runinskrift som minne av händelsen. Han visade ett stort intresse för runskrift och har noterat många runstenar under sina landskapsresor.

Tillbaka till kartan

Linnés naturaliemuseum

Senast uppdaterad: 2021-01-22