Linnés rabatter - mullbänkarna

Linnés rabatter intill huvudbyggnaden är rekonstruerade med samma växter som Linné själv odlade där.

Linnés rabatter intill huvudbyggnaden är rekonstruerade med samma växter som Linné själv odlade där för mer än 200 år sedan. Han har lämnat efter sig skisser över rabatterna och en lista över de växter som odlades där, till exempel flikrabaraber Rheum palmatum, gulsporre Linaria vulgaris f. peloria och enbladssmultron Fragaria vesca 'Monophylla'.

Tillbaka till kartan

Sibiriskt äppelträd