Linnés naturaliemuseum

Högst upp i parken på Linnés Hammarby ligger Linnés naturaliemuseum, uppfört 1769.

Högst upp i parken ligger Linnés naturaliemuseum, uppfört 1769. "Mitt palats i himlen" kallade Linné den lilla stenbyggnaden. Där förvarade han sin naturaliesamling brand- och översvämningssäkert. Utanför museet undervisade han sina studenter vilket den märkliga möbeln kallad "plugghäst" påminner oss om.

Den stora branden i Uppsala 1766 hade kommit mycket nära Linnés hus i Svartbäcken. Det påminde Linné om vad hans föregångare, Olof Rudbeck den äldre, råkat ut för då hans stora herbarium och floraprojekt Campus Elysii gick upp i rök i stadsbranden 1702. Av rädsla för eldsvådor vågade Linné inte längre förvara sina naturaliesamlingar inne i stan. Istället lät han bygga detta lilla hus av sten och utan eldstad, på vederbörligt avstånd från boningshuset.

Museet byggdes på 14 dagar och invigdes 21 maj 1769. I ett brev till sin gode vän Abraham Bäck skriver Linné två månader senare: "jag ligger nu uti mitt lusthus på mitt höga berg och min ålderdom hugnar mig af frisk luft, prospect [utsikten], naturalier och den innocente landtlefnaden".

Tillbaka till kartan

Linnés lund