Linnés naturaliemuseum

Linnés naturaliemuseum är omgiven av granitblock, träd och vildvuxet gräs. Det är ett litet kvadratiskt spritputsat stenhus i ett plan. Väggarna är gula, och knutar och snickerier är vita. Ett fönster med öppna fönsterluckor är centrerat mitt på väggen. Det pyramidformade taket är belagt med stavspån, och krönt med ett litet gyllene klot.

Högst upp i parken ligger Linnés naturaliemuseum, uppfört 1769. "Mitt palats i himlen" kallade Linné den lilla stenbyggnaden. Där förvarade han sin naturaliesamling brand- och översvämningssäkert. Utanför museet undervisade han sina studenter vilket den märkliga möbeln kallad "plugghäst" påminner oss om.

Den stora branden i Uppsala 1766 hade kommit mycket nära Linnés hus i Svartbäcken. Det påminde Linné om vad hans föregångare, Olof Rudbeck den äldre, råkat ut för då hans stora herbarium och floraprojekt Campus Elysii gick upp i rök i stadsbranden 1702. Av rädsla för eldsvådor vågade Linné inte längre förvara sina naturaliesamlingar inne i stan. Istället lät han bygga detta lilla hus av sten och utan eldstad, på vederbörligt avstånd från boningshuset.

Museet invigdes 21 maj 1769. I ett brev till sin gode vän Abraham Bäck skriver Linné två månader senare: "jag ligger nu uti mitt lusthus på mitt höga berg och min ålderdom hugnar mig af frisk luft, prospect [utsikten], naturalier och den innocente landtlefnaden".

Tillbaka till kartan

Linnés lund

Senast uppdaterad: 2021-01-26