Klonarkiv för äpplen och päron

Äppellunden med klonarkivet fotograferat i maj då äppelträden blommar. Caféborden under träden är fullsatta. I bakgrunden är huvudbyggnaden.

På Linnés tid var en del av detta område kåltäppa, för odling av olika grönsaker för familjens behov. Numera används det till ett klonarkiv för gamla äppel- och päronsorter. Linnés Hammarby är odlingsvärd åt Nordiska Genbanken och hjälper på så vis till att bevara gamla kulturväxtsorter som måste hållas i kontinuerlig odling för att inte dö ut.

Här kan ett 30-tal fruktsorter studeras, främst från Mälardalen. Ett undantag är sorten 'Linnés äpple'. Den fanns registrerad på Alnarp och Balsgårds försöksstation under detta namn och skall ursprungligen ha kommit från Stenbrohult.

Tillbaka till kartan

Senast uppdaterad: 2021-01-22