Hammaren

Utsikt från höjden. I förgrunden mossiga stenblock. I bakgrunden slätten och taken på Hammarbys byggnader. Däremellan strödda träd och buskar.

Namnet Hammarby är känt sedan 1300-talet och kommer av ordet hammar. Olof Rudbeck den äldre förklarar 1679 ordet så här: "Hammar är en stenig skogsbacke". Det är således den steniga branten som sticker ut likt en udde i det platta slättlandskapet som givit Hammarby dess namn.

Hammaren låg inom kronoparken där Linnés boskap fick lov att beta. Därför var höjden inte lika trädbevuxen på 1700-talet som den är nu. Linné valde att placera sitt naturaliemuseum på hammarens krön. Därifrån hade han en vidunderlig utsikt över slätten och museet kunde ses på långt håll.

Tillbaka till kartan

Parken

Senast uppdaterad: 2021-01-22