Vårt uppdrag

I de linneanska trädgårdarnas uppdrag ingår att presentera ett välskött och väl dokumenterat växtmaterial. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växterna en del av ett historiskt kulturarv. Trädgårdarna ska också vara platser för inspiration och rekreation. De är populära utflyktsmål för Uppsalabor och viktiga besöksmål för turister.

I Botaniska trädgården odlar vi framför allt växter för forskning och undervisning vid universitetets kurser och för aktiviteter riktade mot förskola och skola. Vi ska också bidra till att bevara biologisk mångfald.

Läs mer om verksamheten vid de linneanska trädgårdarna.

Vi driver och utvecklar Linnés Hammarby

Uppsala linneanska trädgårdar 

Linnés Hammarby utgör, tillsammans med Botaniska trädgården och Linnéträdgården, de linneanska trädgårdarna. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun. 

Statligt byggnadsminne

Hammarby ägdes av Linnés ättlingar fram till 1879 då egendomen köptes av staten. Den är ett av världens äldsta personhistoriska museer. Hammarby är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Kulturreservatet 

Linnés Hammarby År 2007 blev Hammarby med omgivande jordbruksmark och skog kulturreservat. Här finns ängar, åkerlappar, kålgård och humlegård vilka brukas enligt gamla metoder. Kulturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen och sköts av Sveriges Lantbruksuniversitet. I reservatet finns flera naturstigar.

Senast uppdaterad: 2021-09-13