Vänföreningar och samarbetsparter

Uppsala linneanska trädgårdar ingår i ett flertal nätverk och samverkar med flera olika föreningar och organisationer.

Vi har också två vänföreningar som stöder vår verksamhet - Linnés Vänner och Sällskapet Linnés Hammarby. Svenska Linnésällskapet värnar arvet efter Linné i hela landet.

Några av de linneanska trädgårdarnas samverkansparter och nätverk.

Sällskapet Linnés Hammarby

Sällskapet Linnés Hammarby arbetar ideellt med olika aktiviteter på Linnés Hammarby. Föreningen stödjer Uppsala universitets och Länsstyrelsens arbete med att bevara och vidareutveckla både byggnadsminnet och kulturreservatet.

Medlemskap kostar 150 kr per år. Som medlem har du fri entré till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisningar.

Linnés vänner

Linnés vänner är vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar. De anordnar föreläsningar, visningar och resor för sina medlemmar samt deltar i olika evenemang i de linneanska trädgårdarna.

Medlemskap kostar 150 kr per år. Som medlem har du fri entré till Tropiska växthuset i Botaniska trädgården, till Linnéträdgården, Linnémuseet och till Linnés Hammarby. Du får också 50 procent rabatt på avgiften vid temavisningar.

Senast uppdaterad: 2023-12-08