Med buss och till fots mellan Linnéträdgården och Linnés Hammarby

Saknar du bil och vill tillbringa en hel dag i Linnés fotspår? Då kan du börja dagen med ett besök i Linnéträdgården, ta bussen söderut, besöka Linnés Sävja och sedan vandra den sista biten längs en av Linnéstigarna till Linnés Hammarby.

Stadsbuss nr 9 stannar vid hållplats Stadsbiblioteket. Den ansluter till Danmarksvandringen vid hållplats Kuggebro, vid hållplats Sävja kyrka (Linnés Sävja) och vid ändhållplatsen Nyckelaxet i Bergsbrunna.

Det är ca 10 km att gå vandringen från Kuggebro till Linnés Hammarby, ca 6,5 km från Linnés Sävja och 5 km från Nyckelaxet. Sträckan Kuggebro – Nyckelaxet går längs stigar och cykelvägar. Drygt halva sträckan från Nyckelaxet till Linnés Hammarby går längs bilväg. Vandringsleden är markerad med trästolpar med blå färg och en Linné-silhuett.

Tidtabell för stadsbuss nr 9.

Kartor

Uppsala kommuns karta över Danmarksvandringen

Karta över Danmarksvandringen. På Linnéstigarnas hemsida finns också en pdf, där hållplatsernas läge är markerade på kartan. Samma karta visas här:.

Karta över Linnéstigens dragning, med busshållplatser markerade
Karta hämtad från Uppsala kommuns folder Danmarksvandringen.

Googlekarta med delar av Danmarksvandringen markerad

På kartan finns även Linnéträdgården markerad.

Senast uppdaterad: 2023-10-02