Bartlettina sordida, v 11 2019

2019-03-13

Lila facklor

Bartlettina sordida, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

I dimmiga molnskogar i Mexiko och Guatemala har Bartlettina sordida sin hemvist. Där lyser dess blomställningar upp till glädje för fjärilar. På engelska heter växten Purple torch. Nu blommar den för fullt i Tropiska växthusets vinterträdgård.

Tillsammans med cirka 25 000 andra arter hör veckans växt till asterväxterna (familjen Asteraceae).

En nära släkting i Sverige är hampflockel. Tidigare har Bartlettia ingått i samma släkte som den (Eupatorium).

De senaste veckornas växter