Ranunculus millefoliatus - sandsmörblomma, v 21 2023

2023-05-24

Spanande spindel i smör som smält i solen

sandsmörblomma, Ranunculus millefoliatus, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.På ett par ställen längs med muren nedanför kaféytan bredvid Tropiska växthuset blommar nu en smörblomma från sydligare nejder (i det här fallet mer specifikt från sydöstra Frankrike till Balkan, östra Medelhavsområdet och norra Afrika).

Själva blomman med sina kronblad blanka som av smält smör är lik blommorna hos inhemska smörblommor som back-, knöl-, lund-, maj- och vanlig smörblomma.

Veckans växt, sandsmörblomma Ranunculus millefoliatus, har grågröna finflikiga blad vilket ju både artepitetet och det äldre svenska namnet tusenbladsranunkel anspelar på.

De senaste veckornas växter

Senast uppdaterad: 2023-07-20