Botaniska trädgårdens växter

Närbild på den rosaröda blomman på fackelingefära, Etlingera elatior, i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården, Uppsala universitet.

I Botaniska trädgården finns många ovanliga växter som samlats in under expeditioner runt om i världen. En av trädgårdens uppgifter är att tillhandahålla växtmaterial för forskning och undervisning vid universitetet. Vi samlar också in fröer som vi delar med oss av till andra botaniska trädgårdar i ett internationellt fröutbyte.

Vissa av växterna som odlas här är utrotningshotade. Genom att odla dem bevarar vi och skapar förståelse för den biologiska mångfalden. 

Hos oss kan du också hämta inspiration till din egen trädgård. 

Pedagogiska rabatter

I Botaniska trädgården är växterna planterade:

  •  efter sitt geografiska ursprung, som till exempel Kina-kullen eller träd-odlingarna i trädgårdens södra del.
  • efter i vilken miljö de växer: skandinaviska fjällväxter är planterade på ett ställe, sandväxter på ett annat; tropiska växter förstås i Tropiska växthuset.
  • efter släktskap, som rönn- och syrenkvarteren och det systematiska fältet – Blomväxternas släktträd.
  • efter hur de används, som i nytto- och köksväxtlandet eller i prydnadsrabatterna.

I samlingarna finns växter från nordiska fjäll till torra öknar och drypande regnskogar. De representerar ett litet tvärsnitt av växtrikets mångfald och skönhet, ekologiska anpassningar och vanliga och udda pollinations- och spridningsstrategier. Flera av växterna används i forskning och undervisning vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Senast uppdaterad: 2024-04-12