På egen hand i de linneanska trädgårdarna

Ta gärna med din klass eller förskolegrupp och gå själv i våra anläggningar men ring eller mejla till vår bokning innan så att vi vet att ni kommer och kan ge tips om vad som är finast just då.

I Botaniska trädgården kan ni gå vår naturstig om svenska träd och buskar eller skriva ut en karta och gå på holkjakt. Vi skyltar också upp våra växter på olika teman varje år. Det kan till exempel vara nyttoväxter, växter som lockar pollinatörer eller medicinalväxter.

Svenska träd och buskar

Längs stigarna runt Linneanum och i barockträdgården finns informationsskyltar om våra svenska träd. Där kan du lära dig mer om de vanligaste svenska träden och buskarna, hur du känner igen dem och vad de används till.

Karta över var de olika träden och buskarna växer.

Botaniska trädgårdens kaktussidor

På Botaniska trädgårdens kaktussidor har vi samlat information om kaktusarnas släktskap och utseende, var de växer, hur de lever och hur du odlar dem.

Kaktussidorna bygger på ett ALU-projekt utfört av botanisten Kristina Lönn, 2003.
Foto: Karin Martinsson
Teckningar: Kristina Lönn, Petra Holmgren, Curtis Botanical Magazine.
© Botaniska trädgården, Uppsala universitet

Fågelholkar för ökad mångfald

I Botaniska trädgården finns flera olika fågelholkar uppsatta. Kan du hitta tornfalkens sittpinne, kattugglans boplats och fladdermössens holkar? 

Skriv ut en holkkarta (pdf) och gå på holkjakt i Botaniska trädgården. 

Våra nyttiga växter

Naturen ger oss mat, bin som pollinerar våra fruktträd, daggmaskar som komposterar vårt avfall och skogar som binder koldioxid och ger syre. Lär dig mer om ekosystemtjänster!

Senast uppdaterad: 2023-08-14