Vinterträdgården

feijoa, Acca sellowiana, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

I vinterträdgården trivs växter från Medelhavsområdet och från torrare och svalare områden än de egentliga tropikerna. Mångtusenåriga kulturväxter som citron Citrus limon och lager Laurus nobilis samsas med för oss mer främmande kottepalmer, trädormbunkar och exotiska frukter som feijoa Acca sellowiana. Här kan du göra bekantskap med kryddpeppar Pimenta dioica och brasiliansk rosépeppar Schinus terebinthifolia. Den förra är släkt med myrten (myrtenväxter, Myrtaceae), den senare med mango (sumakväxter, Anarcardiaceae). Ingen av dem är alltså släkt med vanlig peppar (pepparväxter, Piperaceae)!

Senast uppdaterad: 2022-05-04