Regnskogen

Regnskogen, Tropiska växthuset, Botaniska trädgården. Foto Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

I en tropisk regnskog är det stor konkurrens om utrymme, näring och ljus. Många växter är anpassade för ett liv uppe i trädkronorna. De är epifyter – växter som växer på växter. Många orkidéer (växtfamiljen Orchidaceae) och ananasväxter (Bromeliaceae) är epifyter. Orkidéerna har luftrötter som tar upp fuktighet från luften och lagrar ofta vatten i bladen eller i uppsvällda delar av stammen (pseudobulber). Ananasväxter har ofta blad-rosetter som fångar upp regn. Det blir som små dammar där andra växter och djur kan leva.

Två fikusarter utmärker sig i Tropiska växthusets regnskog: benjaminfikusen (Ficus benjamina) genom sin storlek och tempelfikusen (Ficus religiosa) genom sin historia. Benjaminfikusen skärs tillbaka varje år för att inte växa igenom taket. Tempelfikusen är samma genetiska individ som det träd där Siddhartha Gautama blev ”den upplyste”, Buddha, för två och ett halvt årtusende sedan.

Senast uppdaterad: 2022-05-04