Skandinaviska fjället

Skandinaviska fjället i Botaniska trädgården, Uppsala universitet. Anläggningen består av kantiga stenblock, med planteringar i fickorna mellan blocken.Skanderna är en fjällkedja som löper mellan Sverige och Norge, det går att spåra dess ursprung tillbaka till den för-atlantiska perioden. Sedan dess har Skanderna genomgått avsevärda modifieringar och om skulpterats flera gånger. Den högsta toppen heter Galdhöpiggen och mäter 2469 meter över havet. På grund av Skandernas nordliga position är trädlinjen mycket lägre än i till exempel Alperna, från 1000 meter i södra Norge till havsnivå i norr.

Skandinaviska fjället med ingången till Tropiska växthuset i bakgrunden. Botaniska trädgården, Uppsala universitetKompositionen av Skandernas vegetation baseras på en rad olika komponenter, höjd, exponering från vind, snötäcken, vatten och även i stor utsträckning av hur mineralrik jorden är. För att illustrera detta har vi återskapat den skandinaviska bergskedjan i botaniska trädgården med hjälp av tre "öar". En av öarna inhyser växter som trivs i jord med höga kalciumnivåer och en med växter som trivs i sura jordar. Den tredje ön består av en blandning av växter och huserar de växter som behöver mycket vatten, djupare jord eller som har andra mer specifika preferenser.

Stenblocken består av "Uppsalagranit" (tonalit) och den största väger 55 ton. Sprickorna i blocken är fyllda med sand och grus (som representerar de lägre nivåerna av morän fraktionerna, från 0 till 8 mm) vilket genererar en väldränerad och flexibel bädd för odling. Den kräver dock regelbunden bevattning, speciellt på våren.

Arkitekten bakom den Alpina trädgården heter Mats Lindegren och han har även designat  "Blomväxternas släktträd" (The family tree of Angiosperms). Det har till syfte att visa de evolutionära relationerna mellan dagens blomväxter.

Bilder från anläggningsarbetet.

Senast uppdaterad: 2022-05-17