Köksträdgården

I köksträdgården hittar du växter som på olika sätt används, eller historiskt har använts, i hushållet. Det är en plats i ständig förändring där varje odlingssäsong bjuder på nya växter, odlingssätt och färgskalor. Här kan du upptäcka både nya och gamla köksväxter och följa dem genom årstiderna. 

Närbild på den rosa blomman hos rosensköna, Catharathus roseus. Den växer både i köksträdgården och i Tropiska växthuset, Botaniska trädgården, Uppsala universitet.
Rosensköna, Catharanthus roseus

Inte bara mat

Mycket i köksträdgården går att äta, men långtifrån allt. Här odlas också färg-, fiber-, olje- och medicinalväxter. Än idag hämtar vi mycket råmaterial från växtriket och bara en tredjedel av dagens mediciner framställs helt utan en biologisk förlaga. Däremot har synen på läkemedel förändrats under åren. Många växter som förr räknades till husapoteket är idag mat- och kryddväxter. Andra är så giftiga och svårdoserade att de inte längre används. Rosensköna (Catharanthus roseus) är en gammal medicinalväxt som är aktuell inom dagens läkemedelsforskning. Den innehåller flera alkaloider som används för att behandla bland annat barnleukemi.

Omväxling förnöjer

Vad som odlas i köksträdgårdens bäddar växlar mellan åren enligt en växtföljd. Där bönor odlades ett år kan t.ex. kål odlas nästa år. Olika växter kräver olika sammansättningar av näringsämnen. Med växelbruk lakas jorden inte ur så snabbt. Dessutom blir det svårare för sjukdomar och skadedjur att överleva mellan säsongerna eftersom de ofta bara angriper en specifik växtgrupp.

Från frö till frö

I stort sett alla växter i köksträdgården är blomväxter. Många är annueller (ettåriga) som du kan följa från frö till frö under en odlingssäsong. De sås på våren, gror till plantor som senare blommar, pollineras och bildar frukt med nya frön som sprids. Plantorna vissnar sedan ner och dör. Andra växter är perenna (fleråriga). De överlever vintern och växer till på nytt nästa säsong.