Anläggning av blomväxternas släktträd

Nytt systematiskt kvarter 2011

Systematiskt system fotograferat från ovan under anläggningsarbetet. Kvarteret är uppbyggt som ett träd med grå stam och grenar som fungerar som gångstråk. Rabatterna är bladformade och på bilden fyllda med svart jord., Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Botaniska trädgården inledde anläggningsarbetet med det nya systematiskt kvartet 2011. Det är beläget nedanför Tropiska växthuset. Det har formen av en lind. Rabatterna är bladformade medan gångstråken bildar stam och grenar.

Systematiskt kvarter, det som ska bli Blomväxternas släktträd fylls med jord och grus., Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Arbetet blev klart i slutet av 2012. Nu har Botaniska trädgården fått ett modernt och funktionellt hjärta, där vi kan visa upp blomväxternas mångfald och släktskap.

Näckrosdammen i de nya systematiska kvarteret, blomväxternas släktträd. På bilden syns den gjutna formen som ännu inte är fylld med vatten. Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Närbild på ett av bladen i det nya systematiska kvarteret, Blomväxternas släktträd. På bilden syns stenarna som utgör kant och mittnerv i bladet. Bladet har ännu inte fyllts på med planteringsjord. Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet

Det nya systematiska kvarteret har ritats av Mats Lindegren. Han var även med och gestaltade ett nytt fjällparti i Botaniska trädgården. Anläggningen av det inleddes hösten 2012. Tidigare har han varit delaktig i uppförandet av klippträdgården och ritat det systematiska fältet i Göteborgs botaniska trädgård. 

Närbild på bevattningsanläggningen i det nya systematiska kvarteret, Blomväxternas släktträd, Uppsala linnéanska trädgårdar, Uppsala universitet

Arbetare förbereder grusgångarna i Blomväxternas släktträd, Uppsala linnéanska trädgårdar, Uppsala universitet