Vårt uppdrag

I de linneanska trädgårdarnas uppdrag ingår att presentera ett välskött och väl dokumenterat växtmaterial. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växterna en del av ett historiskt kulturarv. Trädgårdarna ska också vara platser för inspiration och rekreation. De är populära utflyktsmål för Uppsalabor och viktiga besöksmål för turister.

I Botaniska trädgården odlar vi framför allt växter för forskning och undervisning vid universitetets kurser och för aktiviteter riktade mot förskola och skola. Vi ska också bidra till att bevara biologisk mångfald.

Läs mer om verksamheten vid de linneanska trädgårdarna.

Forskning

Trädgården tillhandahåller växtmaterial (fröer, plantor och växtdelar) som kan behövas till forskningsprojekt vid olika institutioner. Forskarna har också möjlighet att odla sitt forskningsmaterial, både på friland och i ett forskningsväxthus.

Det är inte bara botanister som utnyttjar trädgården, här bedrivs också tvestjärtsfångst, studier av blomflugor och psykologistudier.

Student i Botaniska trädgården och hos Linné

Varje år har drygt tusen studenter kursmoment i Botaniska trädgården. Undervisningen sker i botanik, farmakognosi, kulturväxter och ekologi. Studenterna kommer från både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och läser för att bli exempelvis naturvetare, apotekare, agronomer, jägmästare eller landskapsarkitekter. Trädgården används också av skolor och förskolor.

Man behöver inte gå en kurs för att besöka Botaniska trädgården. Varför inte sola, spela boule, tentaläsa eller sitta under ett träd och bara lukta på blommorna!

Vi driver och utvecklar Botaniska trädgården

Uppsala linneanska trädgårdar

Botaniska trädgården utgör, tillsammans med Linnéträdgården och Linnés Hammarby, de linneanska trädgårdarna och är en del av Uppsala universitets musik och museer. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

Statligt byggnadsminne

Barockträdgården och Linneanum med orangeriet är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Senast uppdaterad: 2021-09-13