Organisation

Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby utgör tillsammans Uppsala linneanska trädgårdar och är en del av Uppsala universitets musik och museer, en avdelning inom universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

De linneanska trädgårdarna har en rådgivande direktionsgrupp som består av representanter från Uppsala universitet och Uppsala kommun.     

Uppsala kommun

Uppsala kommun bidrar till driften av de linneanska trädgårdarna. Målet för universitetets och kommunens samarbete är att bevara arvet efter Linné och Thunberg och att samtidigt utveckla Uppsala linneanska trädgårdar till attraktiva och välbesökta miljöer. Trädgårdarna ska upplevas som uppsalabornas utomhusvardagsrum och samtidigt vara självklara mål för turister och andra besökare.

Senast uppdaterad: 2021-02-03