Att arbeta i en historisk och botanisk trädgård

Uppsala linneanska trädgårdar med tillhörande byggnader är ett världsunikt kultur­arv. De tre trädgårdarna, Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården, skapades för naturvetenskaplig undervisning under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. 

De linneanska trädgårdarna är anläggningar av stor betydelse för besöksnäringen i Uppsala. De används även för universitetets utbild­ning och forskning och är en viktig resurs för popularisering av biologisk kunskap.

I trädgårdarna uppdrag ingår att presentera ett välskött och tydligt uppmärkt växtmaterial som är dokumenterat i en globalt tillgänglig databas. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växtsamlingarna en del av ett historiskt kulturarv. I Botaniska trädgården odlas framför allt växter från naturliga populationer, användbara för undervisning och aktiviteter riktade mot universitetsstudenter, förskola och skola. 

Vid de linneanska trädgårdarna arbetar 15-20 trädgårdsarbetare, 3 botanister och 7 administratörer. Under sommarhalvåret utökas arbetsstyrkan med säsongsanställd trädgårdspersonal och museiassistenter.

Säsongsanställning trädgård

Varje år anställer Uppsala linneanska trädgårdar ett antal säsongsarbetare i allt mellan en och sex månader. De flesta av våra säsongsanställda trädgårdsarbetare återkommer från år till år.

Om du har en trädgårdsutbildning och är intresserad av att arbeta säsong hos oss är du välkommen att söka utannonserade tjänster. För ytterligare information kontakta trädgårdsmästare, Tomas Zicha

Rekrytering sker i december och december–januari. Rekrytering för säsongen 2024 avslutad.

Senast uppdaterad: 2024-02-12