Flying seed – japansk konst i Botaniska trädgården

Del av landart-konstverket Flying Seeds, skapat av fem japanska konstnärer i samarbete.
Konstverket Flying Seeds, skapat gemensamt av de fem konstnärerna Nobumichi Achi, Hiroshi Kakizaki, Masako Suenaga, Yoko Tamura och Naoko Yako.

Sommaren 2022 visar vi sex individuella landartverk och ett gemensamt i Botaniska trädgården i Uppsala. De är skapade av en grupp inbjudna japanska konstnärer som har inspirerats av trädgården och även av Carl Peter Thunbergs resor till Japan under slutet av 1700-talet.

Konstnärerna är alla internationellt etablerade landartkonstnärer och har stor erfarenhet av att jobba i det offentliga rummet både i Japan och utomlands. De har läst in sig mycket på både Carl Peter Thunberg och Carl von Linné och har inspirerats av det i sina verk.

Utställningens namn Flying Seeds anspelar på fröns roll som representanter för nästa generation, för framtiden. Namnet ska också symbolisera de frön som Carl Peter Thunberg samlade in i Japan i slutet av 1700-talet och som han förde tillbaka till Botaniska trädgården i Uppsala. Dessa frön spirade till en nyfikenhet inför Japan och bidrog till förståelse och utbyte mellan Sverige och Japan.

Kuratorer för "Flying Seeds" är konstnärerna Kajsa Haglund och Narek Aghajanyan. 

De medverkande konstnärerna Nobumichi Achi, Hiroshi Kakizaki, Masako Suenaga, Yoko Tamura, Naoko Yako och Ikuo Watanabe berättar med egan ord om sina konstverk.

Utställningen finansieras av Region Uppsala, Uppsala universitetet, Uppsala kommun och Lilla Japan. 

Nobumichi Achi – Egoist. No VI. (Stay in the Wind)

"Ordet Egoist är ett symboliskt uttryck för mitt konstarbete. Genom att använda olika material försöker jag visa olika uttryck. Jag vill visa samhällets realism som individer lever i territorier och inom gränser, att de lever hårt i verkliga liv och samtidigt som jag förlöjligar mig själv som egoistisk.

Jag är tillbaka i Sverige och i Uppsala och den här botaniska trädgården.

I Flying seeds har jag lagt till "I stay in the wind" som underrubrik till Egoist VI. Jag känner hur vinden blåser i parken och surret av växter under mitt arbete i trädgården som försöker visualisera och förkroppsliga vinden. 

Det osynliga vinden medför många olika frön och frön förbinder livet med vinden. Vinden förbinder tiderna och länderna. Carl von Linnés och Carl Peter Thunbergs historiska dagar förbinder mellan Sverige och Japan i nutid."

Konstverket Egoist. No VI. (Stay in the Wind) av Nobumichi Achi

Naoko Yako – A sailing ship that carries happiness

Konstverket A sailing ship that carries happiness av Naoko Yako

Mitt tema är beskydd (Enshrine), sammanlänkning (Bindning) och öde mellan människor, särskilt mellan föräldrar och barn som sprider vibration i luften.

Masako Suenaga – Season

Jag försöker fånga förändringar i årstider som sker i varje ögonblicket i oljemålning.

Hiroshi Kakizaki – HOPE

Konstverket HOPE av Hiroshi Kakizaki

Naturens kraft och växternas ekologiska överlevnadsprocess gör stort intryck på mig och ger mig drivkraft till mitt konstverk. Jag arbetar med trä i mina verk.

Yoko Tamura – Meeting between Swedish and Japanese plants

"Thunberg kom till Japan under Edo-period. Han har tagit japanska namn till vetenskapligt namn bland annat nandina (Nanten), thunbergkamelia (Sazanka) och kaki. Jag har använt de i min konst som liknar tjockt papper. Dessa har jag tillverkat i Japan. De andra växterna har jag plockat i Sverige i närområde från Botaniska trädgården och gjort till papper. På jord och mark som växterna trivs i har jag gått med mina fötter, i Japan liksom i Sverige. Jag lämnar mina fotspår där jag går. 

Jag har virkat form av mina fötter. Sedan december 2000 har jag fått virka fötterna av 92 olika personer. Det tar ca 3 timmar per person att tillverka och 100 personer är mitt mål."

Konstverket Meeting between Swedish and Japanese plants, av Yoko Tamura

Ikuo Watanabe – Connect to the future

Konstverket Connect to the future, av Ikuo Watanabe

"Konstverket är tillverkad av kejsarträd (Paulownia) som odlats i min trädgård. En kombination av delvis död trädbark och utskjutna trädknoppar.

Jag satte dem i hopp om att trädets knoppar så småningom skulle växa till stora grenar."

Senast uppdaterad: 2022-08-10