Tillgänglighet i Uppsala linneanska trädgårdar

Våra museer och trädgårdar är till för alla. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla och förbättra tillgängligheten.

  • Flera av våra utställningar finns i byggnader som har begränsad tillgänglighet för rörelsehindrade. Vi försöker då att visa så mycket som möjligt av innehållet digitalt.
  • Rullstolsanpassad toalett finns i alla våra trädgårdar.
  • Mobil hörslinga finns att låna i samband med visningar. Boka gärna mobil hörslinga i förväg via e-post till vår bokning.
  • Ledarhundar är välkomna inomhus, men inga andra djur.
  • Parkering för rörelsehindrade – handikapparkering finns i anslutning till trädgårdarna.
  • ​Önskas övrig assistans kontakta personalen i museibutiken eller personalen i växthuset.

Tillgänglighet Botaniska trädgården

Toaletter

Handikapptoalett finns vid Tropiska växthuset (året runt) och i dammskjulet vid orangeriet Linneanum (maj–oktober). Toaletten vid Tropiska växthuset är öppen under växthusets öppettider.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Tropiska växthuset är tillgängligt för rörelsehindrade. Ytterdörren har dock inte automatisk öppning. 

Orangeriet, Linneanum har en brant ramp på södra sidan. Tröskeln vid dörren kan lyftas bort – kontakta trädgårdens personal för hjälp.

Grindarna närmast slottet i barockträdgården är stängda från första snön. De öppnas igen 1 maj.

Hörslinga

Mobil hörslinga finns att låna i samband med visningar under vinterhalvåret. Andra delar av året behöver den bokas i förväg (bokning@botan.uu.se).

Parkering

Handikapparkering finns på Villavägen 6, Villavägen 14 och under sommaren även på Plantskolegränd 4. Parkeringen vid Tropiska växthuset, med infart från Villavägen 8, är avstängd fram till våren 2024. 

  • Från parkeringen på Villavägen 6 är det 100 meter till Linneanum och 300 meter till entrén till Tropiska växthuset.
  • Från parkeringen på Villavägen 14 är det 200 meter till entrén till Tropiska växthuset och 250 meter till Café Victoria.
  • Från parkeringen på Plantskolegränd 4 (gaveln på Blåsenhus) är det ca 150 meter till entrén till Tropiska växthuset och 200 meter till Café Victoria.

Färdtjänst Tropiska växthuset och Café Victoria

Från november 2022 till våren 2024 kan färdtjänst använda grinden vid Villavägen 10–12 för att lämna och hämta personer som ska till Tropiska växthuset. Observera att ni kör in på ett område med tung trafik och oskyddade trafikanter. Kör försiktigt!

Det finns en parkeringsruta för av- och påstigning till vänster 20 meter innanför grinden vid Villavägen 10–12. Avståndet från parkeringsrutan till Tropiska växthusets entré är ca 70 meter. Grinden är öppen under växthusets öppettider. Utfart samma väg. 

För färdtjänst utanför Tropiska växthusets öppettider rekommenderar vi att ni lämnar och hämtar vid grinden till Plantskolegränd. Avståndet från grinden till Tropiska växthusets entré är ca 150 meter.

Senast uppdaterad: 2023-06-01