Parkeringsplatser i Botaniska trädgården

Stiliserad karta som visar parkeringsplatsernas läge i Botaniska trädgården, vid infarterna från Villvägen 6 och Villavägen 8.Vid Villavägen 6 finns tre parkeringsplatser för funktionsnedsatta och tio andra parkeringsplatser. Observera att för resterande platser krävs parkeringstillstånd från Uppsala universitet.

Parkeringsplatsen för personer med funktionsnedsättning vid Villavägen 8 är avstängd fram till våren 2024.

Senast uppdaterad: 2022-11-24