Våra trädgårdar

Linnéträdgården, Botaniska trädgården, Linnémuseet, Linnés Hammarby

Närbild på en feijoa-blomma, Acca sellowiana, i Tropiska växthuset. Kronbladen är köttiga och vita, medan ståndarsträngarna lyser röda.

Besök våra tre trädgårdar

Botaniska trädgården med Tropiska växthuset och orangeriet Linneanum ligger direkt väster om Uppsala slott och är öppen året runt.

Linnéträdgården med Linnémuseet är öppen maj-september, men museet kan ta emot bokade grupper även under vintern. Trädgården ligger i centrala Uppsala, strax norr om gågatan.

 Linnés Hammarby, en dryg mil söder om Uppsala, är kulturreservatet öppet året runt medan park, byggnader, café och butik är öppna maj-september.

Vårt uppdrag

I de linneanska trädgårdarnas uppdrag ingår att presentera ett välskött och väl dokumenterat växtmaterial. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växterna en del av ett historiskt kulturarv. Trädgårdarna ska också vara platser för inspiration och rekreation. De är populära utflyktsmål för Uppsalabor och viktiga besöksmål för turister.

I Botaniska trädgården odlar vi framför allt växter för forskning och undervisning vid universitetets kurser och för aktiviteter riktade mot förskola och skola. Vi ska också bidra till att bevara biologisk mångfald.

Läs mer om verksamheten vid de linneanska trädgårdarna.

Senast uppdaterad: 2022-02-09