Anmälan till Linnés trädgårdsfest 18 maj 2024

Evenemanget äger rum i och utanför Linnéträdgården i Uppsala (adress Svartbäcksgatan 27). 

Under denna 1700-talsfest bjuds besökarna, förutom på hantverksmarknad i trädgården och en mindre växtmarknad utanför trädgården, på visningar, experimentverkstäder, utställningar och historiska dans- och modervisningar.

Kostnaden för att delta som försäljare eller utställare på marknaden är 800 kr/3 meter utställningsyta (1200 kr/6 meter). För dig som behöver el tillkommer 300 kr. Avgiften faktureras i förskott under april.

Vi meddelar efter sista anmälningsdag vilka försäljare som har fått plats på marknaden. Vid stor intresse prioriterar vi en variation av försäljare med historiskt och/eller lokalt utbud.

Kontaktuppgifter

Arrangör

Faktureringsuppgifter

Vi tar ut en avgift på 800 kr/3 meter utställningsyta (1200 kr/6 meter) för medverkan och behöver därför er faktureringsadress samt organisationsnummer/personnummer.

Övriga kontaktuppgifter

Hur kommer du att medverka i Linnés trädgårdsfest?

Du kan medverka genom försäljning på hantverksmarknaden eller växtmarknaden eller genom att sprida information om en förening.

Du kan också bidra till programmet genom att ordna en visning, familjeaktiviteter, populärvetenskapliga experiment, en uppvisning eller en utställning.

Vilken typ av aktivitet planerar du? (obligatoriskt)


Programtext inklusive rubrik

Boka torgstånd, bord el m.m.

Vi tillhandahåller torgstånd till alla medverkande. Hur ser dina behov ut? Behöver ditt företag/organisation tillgång till el?

För att få ett enhetligt utseende i trädgården ser vi helst att ni använder de torgstånd som vi lånar ut.

Torgstånd eller egna bord? (obligatoriskt)Behov av el: kostnad 300 kr (obligatoriskt)Önskemål om placering

I år blir det bara begränsad försäljning utanför trädgården. Eftersom ingen jord får komma in i Linnéträdgården finns det inte möjlighet att sälja växter där.

Försäljningen på hantverksmarknaden sker längs två sidogångar i Linnéträdgården, där den ena är solexponerad och den andra skugga. Biltrafik är inte tillåten i trädgården. Från avlastningsplats till föräljningsplats kan det vara 300 meter.Miljö och hållbarhet

Linnés Trädgårdsfest är ett miljömärkt evenemang. Vi arbetar aktivt för att minimera evenemangets miljöpåverkan.

Bekriv hur ni planerar att ta hänsyn till miljö/hållbarhet under er aktivitet?

Villkor för medverkan på Linnés trädgårdsfest

Linnés trädgårdsfest arrangeras av Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Linnés Uppsala och med projektledning från Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet.

Som medarrangör inom ramen för evenemanget ansvarar du praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för dina egna aktiviteter.

1. Anmälan

Sista anmälningsdag för alla aktiviteter är den 15 mars 2024. Vi skickar en bekräftelse på er anmälan inom tre arbetsdagar. Anmälan är bindande. För avanmälningar senare än 1 maj debiteras full avgift.

2. Kostnad för medverkan

En avgift om 800 kr/3 meter utställningsyta (1200 kr/6 meter) tas ut för medverkan på Linnés trädgårdsfest. I avgiften ingår hyra av ett torgstånd. Om du även behöver el tillkommer 300 kr. Avgiften faktureras av Uppsala universitet.

Avgiften är densamma för deltagare som har med eget torgstånd eller tält och baseras då på hur stor del av marknadsgatan som deltagaren upptar.

3. Lagar och regler

Som medarrangör ansvarar du för att följa svensk lagstiftning och att erforderliga tillstånd införskaffas. Se destinationuppsala.se/moten-evenemang/arrangera-evenemang/tillstand/tillstand-sakerhet-for-evenemang/ för mer information om tillstånd.

Som medarrangör åtar du dig att följa de anvisningar som förmedlas till dig genom evenemangets projektledare.

4. Tillgänglighet

Under evenemanget kommer det att vara mycket folk i rörelse. Under Linnés trädgårdsfest ska du som medarrangör arbeta aktivt för att underlätta för personer med funktionshinder att ta del av dina aktiviteter.

5. Arrangörens åtagande och möjligheter

Som medarrangör åtar du dig att

5.1. medverka vid marknaden under hela den tid evenemanget pågår (kl. 11-17)

5.2. förankra innehållet i aktiviteten/aktiviteterna med projektledare för Linnés trädgårdsfest

5.3. i god tid informera och få godkänt av projektledare för Linnés trädgårdsfest om att samarbeta med eventuella partners och sponsorer

5.4. bemanna och bekosta dina egna aktiviteter och personal under hela genomförandet

5.5. följa och respektera schemat för Linnés trädgårdsfest och direktiv för på- och avetablering

5.6. genomföra dina aktiviteter på ett så miljömedvetet sätt som möjligt, dvs. inte dela ut flyers eller annat reklammaterial som kan skräpa ner området eller ha annan negativ påverkan på miljön. OBS! Vid nedskräpning har Uppsala linneanska trädgårdar rätt att debitera dig kostnader för städning.

Du ansvarar också själv för att ta hand om de sopor som din medverkan genererar. 

6. Allmänt villkor

Om Arrangören inte följer de anvisningar som har förmedlats av projektledare äger Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet rätt att vidta rättelse och därvid debitera dig som medarrangör för kostnaderna.

7. Hantering av personuppgifter

I enighet med Dataskyddslagen (GDPR) använder vi dina kontaktuppgifter enbart för att skicka inbjudningar till och information om Linnés trädgårdsfest. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredjepart.

Godkännande av villkor och hantering av personuppgifter

Jag har tagit del av villkor för medverkan på Linnés trädgårdsfest ochgodkänner dessa. Jag godkänner också hanteringen av mina personuppgifter enligt ovan.

Jag godkänner villkoren för medverkan på Linnés trädgårdsfest. (obligatoriskt)
Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter enligt ovan. (obligatoriskt)
Jag önskar liknande inbjudningar till marknader i Uppsala linneanska trädgårdar framöver. (obligatoriskt)

Jag önskar prenumerera på veckobrev från Uppsala linneanska trädgårdar. Veckobrevet ger information om aktuella händelser i trädgårdar, evenemang, öppettider och veckans växt.

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2022-01-25