Strå på tråd

Uppsalas förskolebarn har skapat i halm. Se deras verk, halmbockar och våra gräskronor i orangerisalens fönster.

Öppet 25-27 november kl. 11-17, 29 november -2 december kl. 9-15, 3-4 december kl. 12-15.

Är du förskolepedagog eller dagbarnvårdare och vill delta med din barngrupp?

Anmäl dig då till den fortbildning vi genomför tillsammans med Hemslöjdskonsulenterna. Då får du tips på hur du arbetar med halm med barnen. Du får också med dig material att slöjda med tillsammans med barnen.

Du slöjdar sedan på förskolan och lämnar in barnens alster i Botaniska trädgården måndag 21 november.

Information om fortbildningen "Växtfibrer, kulturarv, hantverk - slöjda i halm med förskolan"

Flera girlanger bredvid varandra, där halmstrån och tovad ull i olika färger har trätts upp på tråd.

Motion – rekreation – kultur

Cykla till Linnés Hammarby eller vandra i kulturreservatet. Prova på Qi Gong, Yoga, Taiji och boule i Botaniska trädgården.

Köp biljetter till en konsert. Njut av konst, vackra rabatter och stillhet. Plugga, läs en bok eller fika gott. I våra trädgårdar finns plats för både vila och motion!

Träna i våra trädgårdar 2022

För dagsaktuell information, kontakta respektive arrangör.

prel. Boulebanor i barockträdgården: Möjlighet att prova på boule finns i samband med tävlingar. Arrangör Örsundsbro SK.

prel. Senior Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): datum och tider ej fastställda på grund av Corona-pandemin. Arrangör Svenska kyrkan.

Qigong på Sorbusplan (hörnet Norbyvägen-Villavägen, vid Nordiska Afrikainstitutet): måndagar 6 juni–25 juli kl. 17.30–18.30. Kan ställas in vid dåligt väder. För aktuell information se hemsidan för arrangören Biyunföreningen Gröna Draken.

Sommaryoga i Botaniska trädgården: oftast måndagar, onsdagar och lördagar, april – augusti. För mer information se facebook-sidan Sommaryoga.

Utställningar Uppsala linneanska trädgårdar

Senast uppdaterad: 2022-08-15